Zde jsou uvedeny nejdůle�itěj�í zakázky a nejvýznamněj�í odběratelé

[zpět na úvodní stránku]

 

 

 

 

STRABAG a.s. Hradec Králové   2012 Uložení zemin z výkopů HTU ve Vrchlabí rekultivací pastviny - 50tis m3
  2012 Demolice budov pr uvolnění staveniště pro halu ve Škoda Auto Vrchlabí
  2011-2012 HTU pro halu na výrobu převodovek ve Škoda Auto Vrchlabí - kompletní dodávka 65 tis m3
    Retenční nádrž z Benešových rámů ve Škoda Auto Vrchlabí - zemní práce
  2010 Výstavba parkoviště ve Škoda Auto Vrchlabí - zemní práce, doprava , materiály
    Agrocesta  Dolní Branná 1,4 km  - kompletní dodávka mimo asfaltů.
    Kanalizace Vrchoviny u Náchoda- zemní práce
  2009 Zpevněné plochy AGRO Česká Skalice - zemní práce těžkou mechanizací, nákladní doprava,třídění materiálů
    Oprava náměstí Nové Dvory - zemní práce těžkou mechanizací, třídění materiálů
    Komunikace Vrchlabí - nákladní doprava, mechanizace
    Zpevněné plochy Trutnov - nákladní doprava
  2008 Stavba parkoviště ve Škodě AUTO Vrchlabí - zemní práce těžkou mechanizací, nákladní doprava, dodávka materiálů
    Agrocesta Horní Branná - subdodávka - zemní práce, krajnice, stabilizace svahu, odvodnění
  2007 Demolice budov ve Škodě AUTO Vrchlabí - kompletní dodávka
    Stavba dopravního terminálu Hradec Králové - zemní práce těžkou mechanizací
Metrostav a.s Divize 9 2012 Zemní práce, zásypy a drenáže - KCEV Vrchlabí- kompletní dodávka 5 tis. m3
    Zemní práce, zásypy a komunikace na Vojenské zotavovně v Bedřichově- kompletní dodávka
Colas Hradec Králové 2012 Uložení zemin, doprava a stroje na akcích ve Strážném a na Špindlerovce.
Obec Rudník 2012 Oprava místních komunikací studenou recyklací - 4 cesty, kompletní dodávka
Pozemkový úřad Trutnov  2011 Výstavby cesty v Trutnově Na Bojišti- kompletní dodávka
Obec Bystrá nad Jizerou   2009 Rekonstrukce místních komunikací spolufinancovaná z fondů EU - kompletní dodávka
  2010 Oprava místní komunikace - kompletní dodávka
Dovel s.r.o. (dříve B. Dolejší) 2009 Stavba malé vodní elektrárny - Roudná u Tábora - zemní a bourací práce, nákladní doprava
  2008 Stavba malé vodní elektrárny - Mladé Buky - zemní a bourací práce, nákladní doprava, oprava komunikací
  2006 Stavba malé vodní elektrárny - Bystrá nad Jizerou - zemní a bourací práce, nákladní doprava  
  2005 Stavba malé vodní elektrárny - Františkov nad Ploučnicí - čištění náhonů, zemní práce
  2004 Stavba malé vodní elektrárny - Herlíkovice - zemní a bourací práce, kamené záhozy, doprava
    Stavba malé vodní elektrárny - Lánov .- zemní práce
Gema MB Mladá Boleslav   2011 Stavební práce (výkopy, zásypy, štěrkové vrstvy) na stavbě haly na výrobu převodovek ve Vrchlabí
  2008 Stavba multifunkčního sportoviště - Čistá v Krkonoších - subdodávka - násypy, podkladní vrstvy, drenáže,dlažby, obruby, oplocení , úpravy terénu
  2007 Stavba nájezdové rampy - Škoda AUTO Vrchlabí - kompletní dodávka
Obec Prosečné  2010 Oprava místních komunikací - kompletní dodávka
  2009 Oprava místních komunikací - kompletní dodávka
Ekofarma Arnultovice  2011 Demolice kravína, příprava území pro novou stáj, zpevněné plochy, materiály - kompletní dodávky
  2009 Zpevněná plocha výběhu - kompletní dodávka
Rodinná farma Basařovi Prosečné 2009 Bioplynová stanice - zpevněné plochy a komunikace - kompletní dodávka
  2008 Bioplynová stanice - výkop a zemní práce
JIP Jilemnice 2008 Oprava povrchů recyklovanou živicí - kompletní dodávka
  2007 Výstavba nákladních ramp - zemní a bourací práce, nákladní doprava, ter. úpravy
Vi-Da Invest Praha 2008 -2009 Geotechnická stabilizace svahu - Pec pod Sněžkou - kompletní dodávka
Ing Luboš Kasper 2009 -2010   Oprava opěrné zdi - Rudník - zemní a bourací práce, kamený zához, zásypy, opravy komunikací, ter.úpr. 
Technické služby Vrchlabí 2009 Oprava místní komunikace - Vrchlabí - kompletní dodávka
SKIPORT Velká Úpa 2003 Stavba umělého zasněžování - zemní práce, úpravy terénu, nákladní doprava 
Jan Ronovský Praha 2001 Stavba snowboardové U- rampy - Pec pod Sněžkou - kompletní dodávka
Elektro-mosev Hradec Králové  1999 Stavba holandské vesnice"Veselý kopec" Čistá v Krkonoších - zemní práce, doprava, komunikace