zpět na úvodní stránku

Oprava cest drceným asfaltem, prostřiky emulzí a zadrcením.

Pro velký zájem investorů z řad Obecních a Městských úřadů i soukromých osob o levné a trvanlivé opravy či výstavbu komunikací a zpevněných ploch jsme vyvinuli technologii studené recyklace asfaltu. Pro vrchní obrusnou vrstvu komunikace používáme speciálně nadrcený asfaltový makadam, zhutněný na vrstvu 8-10cm, na který provedeme 2 nátěry katioaktivní emulzí Katebit R65 se zadrcením kamenivem 4-8 mm u prvního a 2-5 mm u druhého nátěru.

Tím vznikne otěruvzdorná vrstva cca 3cm. Zhutněný asfaltový makadam navíc zvýší únosnost konstrukce komunikace.

Tato technologie s sebou přináší úsporu až 50% oproti asfaltové živici v menší vrstvě.

Nespornou výhodou tohoto způsobu oprav je možnost bezešvé opravy překopu nebo jiného narušení povrchu.

Z naší zkušenosti víme že, takto opravené cesty vydrží mnoho let bez zásadnějších oprav při dodržení odvodnění a spádů. Případný dodatečný nátěr prodlouží životnost cesty o další roky za malou investici.